Katreniaková Soňa

Pracovisko: 
Študijné oddelenie
Telefón a klapka: 
+421 915984722 / 1131
Email: 
sona.katreniakova@uvlf.sk