Jacková Daniela

Pracovisko: 
Študentské domovy
Telefón a klapka: 
+421 918967936 / 1313
Email: 
daniela.jackova@uvlf.sk