Laboratórium LBMI

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie
Telefón a klapka: 
+421 918180635 / 2039