Mesarčová Lýdia MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Email: 
lydia.mesarcova@uvlf.sk