Švrček Štefan Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 915984658 / 2242