Takáčová Lucia Ing.

Pracovisko: 
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 918377442 / 2517
Email: 
lucia.takacova@uvlf.sk