Marholdová Zlata

Pracovisko: 
Klinika ošípaných
Telefón a klapka: 
+421 908803941 / 1242
Email: 
zlata.marholdova@uvlf.sk