Katedra epizootológie a parazitológie

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Bednáriková Etela +421 915984655 / 2233 etela.bednarikova@uvlf.sk
Bednáriková Veronika +421 905201682 / 1682 veronika.bednarikova@uvlf.sk
Bocková Eva RNDr.,PhD. eva.bockova@uvlf.sk
Cimrová Viera +421 915984650 / 2227
Čížek Milan MVDr.,PhD. +421 918897334 / 5535 milan.cizek@uvlf.sk
Drážovská Monika MVDr., PhD. +421 905201743 / 1743 monika.drazovska@uvlf.sk
Goldová Mária Doc. MVDr., PhD. +421 915984633 / 2202 maria.goldova@uvlf.sk
Gramátová Diana
Halán Miloš MVDr.,PhD. +421 915984667 / 2302 milos.halan@uvlf.sk
Hriczišonová Viera +421 915984651 / 2228 viera.hriczisonova@uvlf.sk
Hurníková Zuzana MVDr.,PhD. +421 905338407 / 9995 zuzana.hurnikova@uvlf.sk
Jacková Anna MVDr.,PhD. +421 915984648 / 2225 anna.jackova@uvlf.sk
Kočišová Alica Doc. MVDr., PhD. +421 915984641 / 2214 alica.kocisova@uvlf.sk
Komorová Petronela Ing.,PhD. petronela.komorova@uvlf.sk
Kosyková Helena
Letková Valéria Prof.MVDr.,PhD. +421 905391787 / 2200 valeria.letkova@uvlf.sk
Levkutová Mária Prof.MVDr.,PhD. +421 915984652 / 2230 maria.levkutova@uvlf.sk
Mandelík René MVDr.,PhD. +421 915986908 / 2207 rene.mandelik@uvlf.sk
Mojžišová Jana Dr. h. c. prof.MVDr.,PhD. +421 55 2981112 jana.mojzisova@uvlf.sk
Nováková Emília
Ondrejka Róbert Doc.MVDr.,PhD. +421 915984657 / 2240 robert.ondrejka@uvlf.sk
Ondrejková Anna Doc.MVDr.,PhD. +421 915984647 / 2223 anna.ondrejkova@uvlf.sk
Oružinská Beáta +421 905295488 / 2978 beata.oruzinska@uvlf.sk
Pošiváková Serena MVDr. +421 915984573 / 2241 serena.posivakova@uvlf.sk
Prokeš Marián MVDr.,PhD. +421 905568677 / 2218 marian.prokes@uvlf.sk
Pučanová Alena +421 917340537 / 2224 alena.pucanova@uvlf.sk
Račka Karol MVDr. +421 918728848 / 1120 karol.racka@uvlf.sk
Rédayová Gabriela +421 915984656 / 2235
Šalamúnová Slavomíra RNDr., PhD. +421 907796763 / 6763 slavomira.salamunova@uvlf.sk
Slosiariková Klaudia +421 915984650 / 2227 klaudia.slosiarikova@uvlf.sk
Smrčo Peter MVDr.,PhD. +421 918653694 / 2236 peter.smrco@uvlf.sk
Štrkolcová Gabriela MVDr., PhD. +421 907798819 / 8819 gabriela.strkolcova@uvlf.sk
Švrček Štefan Prof.MVDr.,PhD. +421 915984658 / 2242
Urbanová Janka
Vargová Katarína Mgr. +421 917763446 / 2056 katarina.vargova@uvlf.sk
Vilček Štefan Prof.Ing.,DrSc. +421 915984654 / 2232 stefan.vilcek@uvlf.sk Web, Web
Vlasáková Michaela MVDr.,PhD. +421 915986747 / 2237 michaela.vlasakova@uvlf.sk
Vojtek Boris MVDr.,PhD. +421 917171064 / 2518 boris.vojtek@uvlf.sk