Oddelenie prevádzky a investícií

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Chriašteľová Darina Ing. +421 905907437 / 1181 darina.chriastelova@uvlf.sk
Dancák Imrich +421 915984703 / 2522
Derianová Renáta
Diškantová Mária +421 905405908 / 5908
Dranga Imrich +421 917637800 / 2954
Džuňa Pavol
Fusek František +421 905570214 / 1009
Gregová Henrieta
Gregová Renáta +421 905472883 / 2883
Gungl Karol +421 905120668 / 1187 karol.gungl@uvlf.sk
Hurtuková Silvia Mgr. +421 917340539 / 1189 silvia.hurtukova@uvlf.sk
Klik Igor +421 917597907 / 1194 igor.klik@uvlf.sk
Kmecová Mária
Kronovetter Peter +421 905500176 / 1008
Lazúr Marián +421 907741481 / marian.lazur@uvlf.sk
Majorossi Zoltán
Mazúr Ladislav +421 917829561 / 8930 ladislav.mazur@uvlf.sk
Mikula Andrej +421 915984008 / 1190 andrej.mikula@uvlf.sk
Moňok František +421 908073188 / 8480 frantisek.monok@uvlf.sk
Ogurčák Miroslav +421 905265628 miroslav.ogurcak@uvlf.sk
Pistráková Martina Ing. +421 915655444 / 5445 martina.pistrakova@uvlf.sk
Ratkošová Mária +421 915984737 / 1192
Semeš Peter +421 918798137 / 8137 peter.semes@uvlf.sk
Slivková Mária +421 905555112 / 5112
Švorc Igor
Takáč Vladimír +421 917171065 / 1197 vladimir.takac@uvlf.sk
Tormašiová Jarmila
Tóth Jozef Ing. +421 905940480 / 1001 jozef.toth@uvlf.sk
Vendrák Ján +421 915984016 / 1196
Žuravlov Ronald Ing. +421 907799156 / 9156 ronald.zuravlov@uvlf.sk