Katedra mikrobiológie a imunológie

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Antožiová Vladimíra +421 915984587 / 2053 vladimira.antoziova@uvlf.sk
Benediková Magdaléna magdalena.benedikova@uvlf.sk
Bhide Katarína RNDr.,PhD. - MD katarina.bhide@uvlf.sk
Bhide Ramesh Mangesh doc. MVDr.,PhD. +421 915984604 / 2061 mangesh.bhide@uvlf.sk Web
Cepková Martina Ing., MD martina.cepkova@uvlf.sk
Csank Tomáš MVDr.,PhD. +421 915984587 / 2053 tomas.csank@uvlf.sk Web
Dancáková Marta +421 915984605 / 2062 marta.dancakova@uvlf.sk
Draskóczyová Zuzana Bc. zuzana.draskoczyova@uvlf.sk
Dulová Alžbeta Bc. +421 915984754 / 2055 alzbeta.dulova@uvlf.sk
Franko Jaroslav jaroslav.franko@uvlf.sk
Franková Marcela marcela.frankova@uvlf.sk
Hajsáková Soňa Mgr. +421 915984749 / 2075 sona.hajsakova@uvlf.sk
Király Ján RNDr.,PhD. +421 915984749 / 2075 jan.kiraly@uvlf.sk
Kopčáková Viera +421 918180633 / 2037 viera.kopcakova@uvlf.sk
Koščová Jana MVDr.,PhD. +421 905480897 / 1002 jana.koscova@uvlf.sk
Laboratórium bakteriológie +421 915984749 / 2075
Laboratórium LBMI +421 918180635 / 2039
Laboratórium virológie +421 915984587 / 2053
Maďar Marián MVDr. marian.madar@uvlf.sk
Mitrová Anna
Mudroňová Dagmar MVDr.,PhD. +421 915986954 / 1502 dagmar.mudronova@uvlf.sk
Nemcová Radomíra doc. MVDr.,PhD. +421 907919525 / 1501 radomira.nemcova@uvlf.sk
Pilipčinec Emil Prof.MVDr.,PhD. +421 905899434 / 1112 emil.pilipcinec@uvlf.sk
Pistl Juraj Prof.MVDr.,PhD. +421 915984588 / 2054 juraj.pistl@uvlf.sk Web
Sciranková Ľuboslava MVDr.,PhD. +421 907923236 / 1500 luboslava.scirankova@uvlf.sk
Spišáková Oľga
Tkáčiková Ľudmila Prof.MVDr.,PhD. +421 915984603 / 2060 ludmila.tkacikova@uvlf.sk Web