Katedra hygieny a technológie potravín

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Baranová Mária Doc.RNDr.,PhD. +421 915984583 / 2033 maria.baranova@uvlf.sk
Bystrický Pavel Doc.MVDr.,PhD. +421 915990878 / 2003 pavel.bystricky@uvlf.sk Web
Cabadaj Rudolf Prof.MVDr.,PhD. +421 918967935 / 2077 rudolf.cabadaj@uvlf.sk
Dičáková Zuzana RNDr.,PhD. +421 915984753 / 2007 zuzana.dicakova@uvlf.sk
Dudríková Eva Doc.MVDr.,PhD. +421 915984582 / 2032 eva.dudrikova@uvlf.sk
Gregová Monika
Jevinová Pavlína MVDr.,PhD. +421 915984752 / 2006 pavlina.jevinova@uvlf.sk
Kecerová Darina
Kiktová Alžbeta +421 915984585 / 2036
Koréneková Beáta MVDr.,PhD. +421 915986732 / 2621 beata.korenekova@uvlf.sk Web
Kováčová Katarína +421 915984601 / 2035 katarina.kovacova@uvlf.sk
Kožárová Ivona Doc.MVDr.,PhD. +421 915984757 / 2012 ivona.kozarova@uvlf.sk Web
Kurjanová Katarína +421 918997628 / 7628 katarina.kurjanova@uvlf.sk
Mačanga Ján MVDr.,PhD. +421 915986759 / 1408 jan.macanga@uvlf.sk
Maková Alžbeta +421 905485430 / 5430
Maľa Pavel Doc.MVDr.,PhD. +421 915984581 / 2031 pavel.mala@uvlf.sk
Maľová Jana MVDr.,PhD. +421 915986955 / 2220 jana.malova@uvlf.sk
Marčeková Eva +421 915984560 / 2014 eva.marcekova@uvlf.sk
Marcinčák Slavomír MVDr.,PhD. +421 915984756 / 2011 marcincak@uvlf.sk
Máté Dionýz Prof.MVDr.,PhD. +421 905579558 / 2000 mate@uvlf.sk
Miškufová Vilma
Nagy Jozef Prof.MVDr.,PhD. +421 915984010 / 2002 jozef.nagy@uvlf.sk
Pipová Monika Doc.MVDr.,PhD. +421 915984562 / 2020 monika.pipova@uvlf.sk
Pirochová Anna
Pleva Ján Prof.MVDr.,DrSc. +421 915984566 / 2024 jan.pleva@uvlf.sk
Popelka Peter Doc.MVDr.,PhD. +421 915984751 / 2005 peter.popelka@uvlf.sk
Regecová Ivana MVDr.,PhD. +421 918997630 / 7630 ivana.regecova@uvlf.sk
Škovranová Eva +421 905910221 / 2022 eva.skovranova@uvlf.sk
Spišáková Blažena Bc. +421 915984561 / 2015
Szmolková Monika MVDr. +421 907834382 / 4382 monika.szmolkova@uvlf.sk
Turek Peter Prof.MVDr.,PhD. +421 915922093 / 2004 peter.turek@uvlf.sk
Výrostková Jana MVDr.,PhD. jana.vyrostkova@uvlf.sk