Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Bezegová Blažena
Bugarský Andrej Prof. JUDr., MVDr.,PhD. +421 915984593 / 2080 andrej.bugarsky@uvlf.sk
Chvojka Dušan MVDr. +421 907796749 / 6750 dusan.chvojka@uvlf.sk
Demeová Alena Ing. +421 915984739 / 2243 alena.demeova@uvlf.sk
Fejsáková Magdaléna MVDr.,PhD. +421 917171103 / 2310 magdalena.fejsakova@uvlf.sk
Gregová Gabriela MVDr.,PhD. +421 917171102 / 2309 gabriela.gregova@uvlf.sk
Gunglová Oľga +421 915984610 / 2083 olga.gunglova@uvlf.sk
Hadbavný Michal Ing.,CSc. +421 907980997 / 1200 michal.hadbavny@uvlf.sk
Hromada Rudolf MVDr.,PhD. +421 917171106 / 2312 rudolf.hromada@uvlf.sk
Jusková Stella +421 915984768 / 2308 stella.juskova@uvlf.sk
Kachnič Ján MVDr.,PhD. + 421 917171103 jan.kachnic@uvlf.sk
Klimová Valéria
Korim Peter Doc.MVDr.,PhD. +421 915984609 / 2082 peter.korim@uvlf.sk
Korimová Jana MVDr.,Ing. +421 915370636 / 2086 jana.korimova@uvlf.sk
Korytár Ľuboš MVDr.,PhD. +421 907816472 / 6472 lubos.korytar@uvlf.sk
Koščo Ján MVDr. +421 917171105 / 2311 jan.kosco@uvlf.sk
Kottferová Jana Prof.MVDr.,PhD. +421 915984670 / 2305 jana.kottferova@uvlf.sk
Kremeň Jozef Ing. +421 918897259 / 5678 kremen@uvlf.sk
Ladislav Takáč Ing.,PhD. +421 918967941 / 2085 ladislav.takac@uvlf.sk
Laktičová Veszelits Katarína MVDr.,PhD. +421 917443203 / 2084 katarina.veszelitslakticova@uvlf.sk
Mesarčová Lýdia MVDr.,PhD. lydia.mesarcova@uvlf.sk
Miňo Igor Ing., PhD. igor.mino@uvlf.sk
Nagyová Alena MVDr.,PhD. +421 918800826 / 1203 alena.nagyova@uvlf.sk
Nagyová-Tkáčová Ľudmila
Pavlíková Margita
Petrovič Vladimír MVDr.,PhD. +421 907816486 / 6486 vladimir.petrovic@uvlf.sk
Pošiváková Terézia RNDr., PhD. +421 905472852 / 2852 terezia.posivakova@uvlf.sk
Pristašová Iveta iveta.pristasova@uvlf.sk
Sasáková Naďa MVDr.,PhD. +421 915984672 / 2307 nada.sasakova@uvlf.sk
Skurková Lenka MVDr., PhD. lenka.skurkova@uvlf.sk
Sotaková Jana +421 915984668 / 2303 jana.sotakova@uvlf.sk
Szabóová Tatiana MVDr.,PhD. tatiana.szaboova@uvlf.sk
Takáčová Daniela Doc.MVDr.,PhD. +421 915984608 / 2081 daniela.takacova@uvlf.sk
Tracíková Eva MVDr.,PhD., MD - zast. MVDr. Lýdia Mesarčová, PhD. eva.tracikova@uvlf.sk
Vargová Mária MVDr., PhD. +421 905310583 / 1014 maria.vargova@uvlf.sk
Vargová Milada Ing.,PhD. +421 915984669 / 2304
Venglovský Ján Prof.MVDr.,PhD. +421 915984671 / 2306 jan.venglovsky@uvlf.sk