Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Bášti Roman roman.basti@uvlf.sk
Boľanovská Denisa +421 905063446 / 3446 denisa.bolanovska@uvlf.sk
Čižmárová Janka MVDr. janka.cizmarova@uvlf.sk
Demeter Adam MVDr. adam.demeter@uvlf.sk
Faixová Zita Prof.MVDr.,PhD. +421 915984704 / 2551 zita.faixova@uvlf.sk
Gaľašová Melánia +421 915984710 / 2557 melania.galasova@uvlf.sk
Herich Róbert Doc.MVDr.,PhD. +421 915984709 / 2556 robert.herich@uvlf.sk
Karaffová Viera MVDr.,PhD. +421 905871840 / 2585 viera.karaffova@uvlf.sk
Laboratórium patológie +421 915992260 / 2559
Lenhardt Ľudovít Prof.MVDr.,PhD. +421 915984706 / 2553 ludovit.lenhardt@uvlf.sk
Levkut Martin MVDr.,PhD. +421 905472877 / 2877 martin.levkut@uvlf.sk
Levkut Mikuláš Prof.MVDr.,DrSc. +421 915984705 / 2552 mikulas.levkut@uvlf.sk
Maková Zuzana MVDr.,PhD. +421 915984711 / 2570 zuzana.makova@uvlf.sk
Müllerová Mária maria.mullerova@uvlf.sk
Pancáková Iveta +421 915984712 / 2571 iveta.pancakova@uvlf.sk
Piešová Elena MVDr.,PhD. +421 915984715 / 2581 elena.piesova@uvlf.sk
Prosektori - Patológia +421 915992259 / 2560
Revajová Viera Doc.MVDr.,PhD. +421 915984708 / 2555 viera.revajova@uvlf.sk
Ševčíková Zuzana Prof.MVDr.,PhD. +421 915984707 / 2554 zuzana.sevcikova@uvlf.sk
Šimaiová Júlia MVDr. +421 915984713 / 2572 julia.simaiova@uvlf.sk
Szabóová Renáta MVDr.,PhD. +421 915742540 / 2540 renata.szaboova@uvlf.sk
Tomková Iveta MVDr. iveta.tomkova@uvlf.sk
Uličná Alena alena.ulicna@uvlf.sk