Katedra farmakológie a toxikológie

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Čonková Eva doc. MVDr.,PhD. +421 915984766 / 2405 eva.conkova@uvlf.sk
Falis Marcel Doc.MVDr.,PhD. +421 915984682 / 2401 marcel.falis@uvlf.sk
Ferková Renáta +421 915984685 / 2404 renata.ferkova@uvlf.sk
Husnajová Eva +421 915984770 / 2406 eva.husnajova@uvlf.sk
Kábrtová Beáta +421 915984689 / 2411 beata.kabrtova@uvlf.sk
Kolesárová Mária RNDr.,PhD. +421 907796740 / 6740 maria.kolesarova@uvlf.sk
Košuthová Hedviga RNDr.,PhD. +421 915991464 / 2016 hedviga.kosuthova@uvlf.sk
Kovalkovičová Natália Doc.MVDr.,PhD. natalia.kovalkovicova@uvlf.sk
Legáth Jaroslav Prof.MVDr.,CSc. +421 905442824 / 1199 jaroslav.legath@uvlf.sk
Marcinčáková Dana MVDr.,PhD. +421 917355747 / 2408 marcincakova@uvlf.sk
Pirník Zdenko PharmDr.,PhD. +421 917515610 / 5324 zdenko.pirnik@uvlf.sk
Plichta Tomáš
Rozman Antoliková Natália PharmDr. +421 907796752 / 6752 natalia.antolikova@uvlf.sk
Rožňovjaková Mária
Sabo Rastislav MVDr.,PhD. +421 915984688 / 2410 rastislav.sabo@uvlf.sk
Sabová Lucia MVDr.,PhD. lucia.sabova@uvlf.sk
Silvaši Beáta Bc., MD - zastupuje Martina Dolná beata.silvasi@uvlf.sk
Sláviková Martina , MD - +421 907536671 / 6671 martina.slavikova@uvlf.sk
Váczi Peter MVDr.,PhD. +421 918919685 / 2407 peter.vaczi@uvlf.sk
Vadásová Viera +421 915984674 / 2400