Klinika malých zvierat

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Ambulancia chirurgie +421 915991474 / 2724
Ambulancia na klinike malých zvierat +421 917634340 / 2222
Baranová Darina MVDr.,PhD. +421 915986683 / 2920 darina.baranova@uvlf.sk
Capík Igor Doc.MVDr.,PhD. +421 915984661 / 2710 igor.capik@uvlf.sk
Chandogová Edita Ing. +421 915991461 / 2904 edita.chandogova@uvlf.sk
Daduľáková Iveta
Drahovská Zuzana MVDr.,PhD., MD - zast. MVDr. Zuzana Farbáková, PhD. +421 905423144 / 3144 zuzana.drahovska@uvlf.sk
Farbáková Jana MVDr.,PhD. +421 905423144 / 3144 jana.farbakova@uvlf.sk
Fialkovičová Mária MVDr.,PhD. +421 915986681 / 2913 maria.fialkovicova@uvlf.sk
Figurová Mária MVDr.,PhD. +421 917 115295 / 1310 maria.figurova@uvlf.sk
Florián Martin +421 918390175 / 1005 martin.florian@uvlf.sk
Gálová Jana MVDr.,PhD. +421 915986680 / 2912 jana.galova@uvlf.sk
Gregová Petra Bc., MD - zastupuje Tureková Renáta, MVDr. +421 915984732 / 2933 petra.gregova@uvlf.sk
Hluchý Marián MVDr.,PhD. +421 915984662 / 2711 marian.hluchy@uvlf.sk
Horňák Slavomír MVDr.,PhD. +421 915984665 / 2727 slavomir.hornak@uvlf.sk
Horňáková Ľubica MVDr. +421 917171104 / 2831 lubica.hornakova@uvlf.sk
Jacková Zuzana +421 915991458 / 2703
Jusková Michaela +421 908808500 / 2704
Košárová Anna +421 915986745 / 2914
Kožár Martin MVDr.,PhD. +421 903584258 martin.kozar@uvlf.sk
Kuricová Mária MVDr.,PhD. +421 915742532 / 2532 maria.kuricova@uvlf.sk
Lardelli Denisa Bc. +421 915986682 denisa.lardelli@uvlf.sk
Ledecký Valent Prof.MVDr.,CSc. +421 915984574 / 2700 valent.ledecky@uvlf.sk
Lipták Tomáš MVDr., PhD. +421 917171069 / 2702 tomas.liptak@uvlf.sk
Lukáč Branislav MVDr. +421 915984576 / 2707 branislav.lukac@uvlf.sk
Lukáč Štefan +421 915965268 / 2926
Maďari Aladár MVDr.,PhD. +421 905998342 / 2929 aladar.madari@uvlf.sk Web
Mitrová Renáta Bc. +421 908863015 renata.mitrova@uvlf.sk
Novotná Jurkuláková Lucia MVDr. +421 905423138 / 3138 lucia.jurkulakova@uvlf.sk
Ogurčáková Petra MVDr. +421 905660030 / 1016 petra.ogurcakova@uvlf.sk
Pancák František
Pešková Adriana +421 915984578 / 2723 adriana.peskova@uvlf.sk
Sabolová Alena +421 915984577 / 2713 alena.sabolova@uvlf.sk
Širilla Ondrej
Šulík Ladislav +421 905579559 / 2925
Szabová Denisa denisa.szabova@uvlf.sk
Trbolová Alexandra Prof.MVDr.,PhD. +421 915984659 / 2701 alexandra.trbolova@uvlf.sk
Tureková Renáta MVDr. +421 915984732 / 2933 renata.turekova@uvlf.sk
Valenčáková Alexandra MVDr.,PhD. +421 905495674 / 5674 avalencakova@uvlf.sk
Valenčáková Petra Bc. +421 915984599 / 2034 petra.valencakova@uvlf.sk
Vargová Gabriela MVDr., PhD. +421 905717255 / 1402 gabriela.vargova@uvlf.sk
Vilimová Eva +421 915992258 / 2725 eva.vilimova@uvlf.sk
Weissová Tatiana MVDr.,PhD. +421 915986679 / 2911 tatiana.weissova@uvlf.sk
Zemková Ľubica Bc., MD - zast. Mitrová Renáta, Bc. +421 908863015 lubica.zemkova@uvlf.sk