Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Behunová Zuzana +421 915986904 / 2633 zuzana.behunova@uvlf.sk
Bindas Ľubor MVDr.,PhD. +421 915986725 / 2610 lubor.bindas@uvlf.sk
Bosáková Lenka RNDr. +421 915986728 / 2613 lenka.bosakova@uvlf.sk
Bujňák Lukáš MVDr.,PhD. +421 915986729 / 2614 lukas.bujnak@uvlf.sk
Ciberej Juraj Prof.Ing.,CSc. +421 915984638 / 2210 juraj.ciberej@uvlf.sk
Čurlík Ján MVDr.,PhD. +421 915984642 / 2215 jan.curlik@uvlf.sk
Demeterová Mária Doc.MVDr.,PhD. +421 915986721 / 2601 maria.demeterova@uvlf.sk
Elečko Juraj MVDr.,CSc. +421 915986734 / 2640 juraj.elecko@uvlf.sk
Farkašová Zuzana MVDr., PhD. +421 905201646 / 1646 zuzana.farkasova@uvlf.sk Web
Haščáková Milada Mgr. +421 915986728 / 2613 milada.hascakova@uvlf.sk
Hreško Šamudovská Alena MVDr., PhD. +421 908803032 / 3032 alena.samudovska@uvlf.sk
Iglodyová Adriana MVDr.,PhD. +421 907529871 / 9871 adriana.iglodyova@uvlf.sk
Karolová Renáta Ing. +421 915984634 / 2204 renata.karolova@uvlf.sk
Kiraľvargová Gabriela +421 915986735 / 2641 gabriela.kiralvargova@uvlf.sk
Kolesár Jaroslav +421 915986730 / 2615
Koščová Lenka MVDr.,PhD. +421 917643521 / 2209 lenka.koscova@uvlf.sk Web
Košúth Peter MVDr.,PhD. +421 915984639 / 2212 peter.kosuth@uvlf.sk Web
Lacková Zuzana MVDr., PhD. +421 915984580 / 1412 zuzana.lackova@uvlf.sk Web
Lazár Peter Doc.MVDr.,PhD. +421 915984569 / 2211 peter.lazar@uvlf.sk
Lukáčová Katarína +421 915984570 / 2216 katarina.lukacova@uvlf.sk
Marcin Andrej MVDr.,Bc.,CSc. +421 908610382 / 1004 andrej.marcin@uvlf.sk Web
Maskaľová Iveta MVDr.,PhD. +421 915986726 / 2611 iveta.maskalova@uvlf.sk
Mihok Tomáš MVDr., PhD. +421 918919687 / 2219 tomas.mihok@uvlf.sk
Mihoková Mária
Naď Pavel Doc.MVDr.,PhD. +421 907923235 / 2602 pavel.nad@uvlf.sk Web
Oreničová Danka +421 908875444 / 5444 danka.orenicova@uvlf.sk
Pavľak Alexander MVDr. +421 917714605 / 2063 alexander.pavlak@uvlf.sk Web
Pavlovič Štefan +421 915986730 / 2615
Skalická Magdaléna MVDr.,PhD. +421 915986731 / 2620 magdalena.skalicka@uvlf.sk
Šmiga Ľubomír MVDr.,PhD. +421 915984666 / 1106 lubomir.smiga@uvlf.sk Web
Süčová Zuzana
Vajda Vladimír Prof.MVDr.,PhD. +421 915986903 / 2600 vladimir.vajda@uvlf.sk
Vasiľ Milan Doc.MVDr.,CSc. +421 905385671 / 2630 milan.vasil@uvlf.sk
Závodská Erika +421 915986724 / 2605 erika.zavodska@uvlf.sk
Zigo František MVDr., PhD. +421 908862948 / 2948 frantisek.zigo@uvlf.sk Web