Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Bedlovičová Zdenka RNDr. PhD. +421 915986748 / 1303 zdenka.bedlovicova@uvlf.sk
Bezáková Želmíra doc. RNDr., CSc. zelmira.bezakova@uvlf.sk
Bláhovec Ján prof. Ing.,CSc. +421 915984622 / 2120 jan.blahovec@uvlf.sk
Borovská Ľudmila +421 915984594 / 2114 ludmila.borovska@uvlf.sk
Bujdošová Zuzana RNDr. PhD. +421 917441885 / 2206 zuzana.bujdosova@uvlf.sk
Farkašová Marcela , MD - zast. Tormašiová Mária marcela.farkasova@uvlf.sk
Harvanová Jarmila RNDr.,PhD. +421 917990613 / 6749 jarmila.harvanova@uvlf.sk
Heinová Dagmar Doc.MVDr.,CSc. +421 915984619 / 2111 dagmar.heinova@uvlf.sk
Hönschová Irena +421 917990613 / 6749 irena.honschova@uvlf.sk
Hrabovská Jolana +421 917624259 / 2121 jolana.hrabovska@uvlf.sk
Hrušková Tatiana RNDr. +421 915984616 / 2106 tatiana.hruskova@uvlf.sk
Hudák Alexander Doc.RNDr.,PhD. +421 917360631 / 2115 alexander.hudak@uvlf.sk
Ignáczová Viera Ing. +421 915984612 / 2102 viera.ignaczova@uvlf.sk
Korének Marian MVDr.,CSc. +421 915984620 / 2112 marian.korenek@uvlf.sk
Kostecká Zuzana Doc.MVDr.,PhD. +421 915984621 / 2113 zuzana.kostecka@uvlf.sk
Kurayová Mária +421 915986722 / 2109 maria.kurayova@uvlf.sk
Lenártová Viera Prof.Ing.,CSc. +421 915992256 / 2108 viera.lenartova@uvlf.sk
Lohajová Ľuboslava MVDr.,PhD. +421 915984615 / 2105 luboslava.lohajova@uvlf.sk
Mareková Viera +421 915984594 / 2114 viera.marekova@uvlf.sk
Mártonova Mária MVDr.,PhD. +421 915984618 / 2110 maria.martonova@uvlf.sk
Salayová Aneta RNDr.,PhD. +421 915986748 / 1303 aneta.salayova@uvlf.sk
Šimková Jana MVDr.,PhD. +421 915984618 / 2110 jana.simkova@uvlf.sk
Smrčová Miroslava RNDr., PhD. miroslava.smrcova@uvlf.sk
Sobeková Anna Doc.Ing.,PhD. +421 915984614 / 2104 anna.sobekova@uvlf.sk
Staničová Jana Doc.RNDr.,PhD. +421 915984613 / 2103 jana.stanicova@uvlf.sk Web
Strapáč Imrich RNDr. ,CSc. +421 905562369 / 5168 imrich.strapac@uvlf.sk
Strejčková Alena RNDr.,PhD. - MD, zastupuje RNDr. Jana Halušková, PhD. alena.strejckova@uvlf.sk
Suchárová Valéria +421 917990613 / 6749 valeria.sucharova@uvlf.sk
Šuleková Monika RNDr.,PhD. +421 918697042 / 7042 monika.sulekova@uvlf.sk
Süli Judit RNDr.,PhD. +421 917441885 / 2206 judit.suli@uvlf.sk
Šustríková Milena +421 915986722 / 2109 milena.sustrikova@uvlf.sk
Tormašiová Mária maria.tormasiova@uvlf.sk
Töröková Katarína katarina.torokova@uvlf.sk
Uhrinová Anna RNDr.,PhD. +421 905562369 / 5168 anna.uhrinova@uvlf.sk
Ungvarská Maľučká Lucia RNDr.,PhD., MD - zast. Smrčová Miroslava, RNDr., PhD. +421 917360631 / 2115 lucia.ungvarska.malucka@uvlf.sk
Valko-Rokytovská Marcela RNDr.,PhD. +421 905702031 / 1113 marcela.valko-rokytovska@uvlf.sk
Verebová Valéria RNDr. +421 917383133 / 5479 valeria.verebova@uvlf.sk Web