Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Kolenič Peter Ing. +421 905350524 / 1017 peter.kolenic@uvlf.sk
Krajňák Vladimír Ing. +421 907827280 / 1156 vladimir.krajnak@uvlf.sk
Lacková Tatiana Ing., MD - zastupuje Kolenič Peter, Ing. +421 915984736 / 1184 tatiana.lackova@uvlf.sk
Ráczová Eva Ing. +421 905102784 / 1155 eva.raczova@uvlf.sk
Vrátnica Areál Komenského 73 +421 905561511 / 1062 vratnica.uvlf@uvlf.sk
Vrátnica Areál pri Hati +421 907988482 / 1158 vratnica.hat@uvlf.sk
Vrátnica Chemický pavilón +421 915986751 / 1013 vratnica.pchd@uvlf.sk
Vrátnica Farmácia +421 905342826 / 1160 vratnica.farmacia@uvlf.sk
Vrátnica ŠD1 +421 915986909 / 1305 vratnica.sd1@uvlf.sk
Vrátnica ŠD2 +421 915986910 / 1307 vratnica.sd2@uvlf.sk
Zodpovedná osoba - OOÚ +421 55 2981998 osobne.udaje@uvlf.sk