Katedra anatómie, histológie a fyziológie

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Almášiová Viera Doc.,MVDr.,PhD. +421 918967942 / 2528 viera.almasiova@uvlf.sk Web
Andrejčáková Zuzana MVDr. +421 915984773 / 2526 zuzana.andrejcakova@uvlf.sk Web
Buričová Zlaťa +421 915984699 / 2514
Cifruľáková Mária Mgr. +421 915984686 / 2506 maria.cifrulakova@uvlf.sk
Cigánková Viera Prof.MVDr.,PhD. +421 915984695 / 2511 viera.cigankova@uvlf.sk Web
Čížková Dáša MVDr., DrSc. +421 905201712 / 1712 dasa.cizkova@uvlf.sk Web
Danko Ján Prof.MVDr.,PhD. +421 915984675 / 2500 jan.danko@uvlf.sk
Demčišák Ladislav +421 915984772 / 2505
Holovská Katarína Doc.,MVDr.,PhD. +421 915984696 / 2512 katarina.holovska@uvlf.sk Web
Janošiková Anna +421 915984635 / 2205
Klapáčová Katarína MVDr.,PhD. +421 915984774 / 2525 katarina.klapacova@uvlf.sk
Kozáčková Mária Ing. +421 915984701 / 2520 maria.kozackova@uvlf.sk
Krešáková Lenka MVDr., PhD. +421 907796772 / 6772 lenka.kresakova@uvlf.sk
Maloveská Marcela MVDr., PhD. +421 905201664 / 1664 marcela.maloveska@uvlf.sk Web
Maráček Imrich Prof.MVDr.,DrSc. imrich.maracek@uvlf.sk
Maretta Milan Prof.MVDr.,DrSc. +421 915984741 / 1202 maretta@uvlf.sk
Marettová Elena Doc.MVDr.,PhD. +421 915984687 / 2501 elena.marettova@uvlf.sk
Martoníková Eva
Ondrašovičová Silvia MVDr.,CSc. +421 915984702 / 2521 silvia.ondrasovicova@uvlf.sk
Pancuráková Gabriela +421 915984697 / 2513 gabriela.pancurakova@uvlf.sk
Petrilla Vladimír MVDr.,PhD. +421 907778025 / 8025 vladimir.petrilla@uvlf.sk
Petrovová Eva MVDr.,PhD. +421 917637799 / 2507 eva.petrovova@uvlf.sk Web
Šauličová Marianna +421 915984771 / 2504
Sopková Drahomíra MVDr.,PhD. +421 915984767 / 2523 drahomira.sopkova@uvlf.sk
Šulla Igor MVDr.,PhD. +421 915984691 / 2503 igor.sulla@uvlf.sk Web
Takáčová Lucia Ing. +421 918377442 / 2517 lucia.takacova@uvlf.sk
Tarabová Lucia MVDr.,PhD. +421 915986737 / 2901 lucia.tarabova@uvlf.sk
Teleky Jana MVDr. +421 907816470 / 6470 jana.teleky@uvlf.sk
Váradyová Mária +421 915986738 / 2527 maria.varadyova@uvlf.sk
Vargová Daniela +421 915986693 / 2515 daniela.vargova@uvlf.sk
Vdoviaková Katarína MVDr.,PhD. +421 915984649 / 2516 katarina.vdoviakova@uvlf.sk
Vlčková Radoslava MVDr.,PhD. +421 905568676 / 2529 radoslava.vlckova@uvlf.sk
Zibrin Martin Prof.MVDr.,PhD. +421 915984694 / 2510 martin.zibrin@uvlf.sk