Katedra biológie a genetiky

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Balážová Lýdia +421 915984596 / 2132 lydia.balazova@uvlf.sk
Beňová Katarína doc. MVDr., PhD. +421 915984681 / 2321 katarina.benova@uvlf.sk
Danišová Oľga MVDr. +421 918997626 / 7626 olga.danisova@uvlf.sk
Dianovský Ján Prof.MVDr.,PhD. +421 915984676 / 2550 jan.dianovsky@uvlf.sk
Galdíková Martina MVDr.,PhD. +421 905642375 martina.galdikova@uvlf.sk
Holečková Beáta Doc.RNDr.,PhD. +421 915984716 / 2582 beata.holeckova@uvlf.sk Web
Ivanová Helena +421 915984775 / 2583 helena.ivanova@uvlf.sk
Kučerová Zdenka
Luptaková Lenka MVDr.,PhD. +421 918919686 / 2323 lenka.luptakova@uvlf.sk Web
Schwarzbacherová Viera MVDr.,PhD. +421 905642367 / 2367 viera.schwarzbacherova@uvlf.sk
Semánová Janka
Šoltésová Beáta Mgr. +421 917913081 / 1319 beata.soltesova@uvlf.sk
Špalková Michaela MVDr., PhD. +421 905642381 / 2381 michaela.spalkova@uvlf.sk
Šťavová Ľubica MVDr. +421 915991459 / 2832 lubica.stavova@uvlf.sk
Tomko Martin MVDr.,PhD. +421 918413553 / 2107 martin.tomko@uvlf.sk Web
Toropila Michal Prof.RNDr.,CSc. +421 905307680 / 2320 michal.toropila@uvlf.sk
Toropilová Denisa MVDr.,PhD. +421 917477963 / 2324 denisa.toropilova@uvlf.sk
Valenčáková Alexandra doc. MVDr.,PhD. +421 915984623 / 2131 alexandra.valencakova@uvlf.sk
Zelinková Gabriela +421 915984769 / 2322 gabriela.zelinkova@uvlf.sk