Vedenie UVLF

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Faixová Zita Prof.MVDr.,PhD. +421 915984704 / 2551 zita.faixova@uvlf.sk
Mojžišová Jana Dr. h. c. prof.MVDr.,PhD. +421 55 2981112 jana.mojzisova@uvlf.sk
Nagy Jozef Prof.MVDr.,PhD. +421 915984010 / 2002 jozef.nagy@uvlf.sk
Nagy Oskar Doc.MVDr.,PhD. +421 915986695 / 2974 oskar.nagy@uvlf.sk
Pistl Juraj Prof.MVDr.,PhD. +421 915984588 / 2054 juraj.pistl@uvlf.sk Web
Reichel Peter prof.MVDr.,CSc. +421 908976819 / 2970 peter.reichel@uvlf.sk
Schréter Róbert Ing., PhD. +421 915995006 / 9999 robert.schreter@uvlf.sk
Tomko Martin MVDr.,PhD. +421 918413553 / 2107 martin.tomko@uvlf.sk Web