Ústav vedeckých informácií a knižnica

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Bodnárová Libuša MVDr. +421 915986672 / 1270 libusa.bodnarova@uvlf.sk
Dolná Mária Ing. +421 905724832 / 4832 maria.dolna@uvlf.sk
Garčárová Monika MVDr. +421 915986746 / 1281 monika.garcarova@uvlf.sk
Gomolčáková Mária +421 915991463 / 1283 maria.gomolcakova@uvlf.sk
Gregorovičová Ľudmila +421 915986742 / 1272
Mandelíková Andrea Bc. +421 915986744 / 1274 andrea.mandelikova@uvlf.sk
Palenčárová Natália Mgr. +421 915986743 / 1273 natalia.palencarova@uvlf.sk
Slaninová Zuzana Ing. +421 915986740 / 1271 zuzana.slaninova@uvlf.sk