Katedra všeobecne vzdelávacích predmetov

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Baranová Adriena Mgr. +421 917829562 / 8931 adriena.baranova@uvlf.sk Web
Bartková Valéria PhDr. +421 915984742 / 1210 valeria.bartkova@uvlf.sk
Borovská Mária +421 915984745 / 1215 maria.borovska@uvlf.sk
Čižmárik Anton PaedDr. +421 915984746 / 1220 anton.cizmarik@uvlf.sk
Dvorská Oľga Mgr. +421 915984014 / 1213 olga.dvorska@uvlf.sk
Eibenová Andrea Mgr. +421 915984743 / 1212 andrea.eibenova@uvlf.sk Web
Gajdošová Beata PaedDr. +421 915984748 / 1221 beata.gajdosova@uvlf.sk
Jergová Emília
Klein Ondrej
Petrillová Monika Mgr. +421 915984744 / 1214 monika.petrillova@uvlf.sk Web
Straková Katarína Mgr. +421 917829562 / 8931 katarina.strakova@uvlf.sk Web
Vargová Iveta
Zborovjan Martin Mgr., PhD. +421 907796745 / 6745 martin.zborovjan@uvlf.sk Web