Katedra farmakognózie a botaniky

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Bačkorová Miriam RNDr.,PhD. +421 907532336 / 2336 miriam.backorova@uvlf.sk
Ballová Ľudmila PharmDr. +421 907536280 / 6280 ludmila.ballova@uvlf.sk
Eftimová Jarmila Doc.,Ing.,CSc. +421 917879375 / 1309 jarmila.eftimova@uvlf.sk
Katreniaková Estera +421 917879376 / 2052 estera.katreniakova@uvlf.sk
Kurhajec Slavomír PharmDr. +421 907536956 / 6956 slavomir.kurhajec@uvlf.sk