Katedra farmaceutickej technológie

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Horný Milan PharmDr. +421 918706886 / 6886 milan.horny@uvlf.sk
Karnišová Martina +421 918747435 / 2051 martina.karnisova@uvlf.sk
Mazáň Štefan RNDr. +421 917879390 / 1193 stefan.mazan@uvlf.sk
Megyesi Štefánia PharmDr., MSc. +421 908923056 / 4784 stefania.megyesiova@uvlf.sk
Pčola Martin martin.pcola@uvlf.sk
Rabišková Miloslava Prof.PharmDr.,CsC. miloslava.rabiskova@uvlf.sk
Tkáčová Veronika PharmDr. +421 908057945 / 7945 veronika.tkacova@uvlf.sk
Wolaschka Tomáš PharmDr. PhD. +421 908923059 / 4785 tomas.wolaschka@uvlf.sk