Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Černota Silvester MVDr. +421 915986675 / 2803 silvester.cernota@uvlf.sk
Fehérová Jiřína
Hojo Ladislav Ing. +421 918719129 / 9130 ladislav.hojo@uvlf.sk
Vajda Ján Ing. +421 915986739 / 1255