Edičné stredisko a predajňa literatúry

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Baštiová Ivana Bc. +421 917918359 / 2203 ivana.bastiova@uvlf.sk
Novysedláková Marta Mgr. +421 915992808 / 1282 marta.novysedlakova@uvlf.sk
Takáčová Eva +421 917641886 / 2291 eva.takacova@uvlf.sk