Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Fabrici Milan +421 915986957 / 1409
Havrila Vladimír
Hricková Marta
Kmec Peter +421 915986754 / 1403
Krajčovičová Andrea +421 905383374 / 1414 andrea.krajcovicova@uvlf.sk
Mrázko Stanislav
Nohaj Viktor +421 915986756 / 1405
Pulz Eduard +421 915986757 / 1406
Pustý Peter +421 918119745 / 9745 peter.pusty@uvlf.sk
Rozhanovce - vrátnica +421 918919742 / 1410
Soroka Jaroslav MVDr. +421 905717254 / 1401 jaroslav.soroka@uvlf.sk
Spišáková Valéria +421 915986758 / 1407
Spišiak Jozef
Weiserová Marcela
Závodník Ľudovít