Projektové oddelenie

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Pahulyiová Ivana Mgr. +421 917833460 / 2221 ivana.pahulyiova@uvlf.sk
Shymanska Bianka Mgr. +421 915986760 / 1127 bianka.shymanska@uvlf.sk
Sitániová Mária JUDr. +421 918711966 / 1126 maria.sitaniova@uvlf.sk
Takáčová Tatiana Ing. +421 915992807 / 1123 tatiana.takacova@uvlf.sk
Takácsová Beáta Ing. +421 915986727 / 2612 beata.takacsova@uvlf.sk