Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Bartúnek Anton RNDr. +421 903905885 / anton.bartunek@uvlf.sk
Brandis Jana +421 917218031 / 1169 jana.brandis@uvlf.sk
Fedorová Monika PharmDr. +421 917171068 / 2094 monika.fedorova@uvlf.sk
Kolář Jozef Doc.RNDr.,CSc. jozef.kolar@uvlf.sk
Suchovič Radoslav Mgr. +421 915984013 / 1211 radoslav.suchovic@uvlf.sk
Višňanský Martin PharmDr. PhD., MBA, MSc. +421 903752210 / martin.visnansky@uvlf.sk