Sekretariát rektorky

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Mertinková Otília +421 915923195 / 1122 sekretariat@uvlf.sk