Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Krčmáriková Michaela Mgr. +421 908 807840 / 7840 michaela.krcmarikova@uvlf.sk