Referát pre doktorandské štúdium

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Hajdeckerová Ľubica +421 917455535 / 1121 doktorandi@uvlf.sk