Výučbové pracovisko pre porážku hospodárskych zvierat a spracovanie mäsa