Národné referenčné laboratórium pre pesticídy

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Krupicer Ivan MVDr.,CSc. krupicer@uvlf.sk
NRL +421 905442824 / 1199