Múzeum histórie veterinárskeho lekárstva UVLF v Košiciach