Výsledky volieb do Akademického senátu UVLF na obdobie 2018 – 2022

Predseda AS UVLF:
doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.

Podpredseda AS UVLF (predseda zamestnaneckej komory):
MVDr. Jana Koščová, PhD.

Podpredseda AS UVLF (predseda študentskej komory):
Dávid Orčík

Tajomník AS UVLF:
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.