UVLF V Košiciach udelili Medailu svätého Huberta

Už po 28. krát sa aj tento rok konali 1. až 2. septembra celoslovenské poľovnícke slávnosti s názvom Dni svätého Huberta v kaštieli vo Svätom Antone v Banskobystrickom kraji.

Počas ceremoniálu otvorenia boli odovzdané rezortné vyznamenania Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR a tiež ocenenia Slovenského poľovníckeho zväzu.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si prevzala Medailu svätého Huberta od Slovenského poľovníckeho zväzu za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku, ktorú na slávnostnom ceremoniáli prevzala rektorka univerzity, Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Striebornú medailu si tiež prevzal aj dlhoročný člen akademickej obce UVLF v Košiciach, prof. MVDr. Jozef Kočiš, CSc., za celoživotnú prácu v oblasti poľovníctva, ktorú mu udelilo Ministerstvom pôdohospodárstva a RV SR.

Ocenenie

Archív: 
0