Spoločné vyhlásenie zo zasadnutia Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie