Slovensko sa stalo súčasťou európskej výskumnej špičky

Slovensko sa stalo súčasťou európskej výskumnej špičky

​Slovenská republika sa stala súčasťou národnej výskumnej infraštruktúry ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network), ktorá združuje a podporuje klinické štúdie, predklinický výskum a takisto vývoj inovatívnej diagnostiky a terapie. Na Slovensku tak vzniká  infraštruktúra SLOVACRIN, ktorá je súčasťou tejto nadnárodnej paneurópskej organizácie. Slovensko je aktuálne vo výskumnej infarštruktúre ECRIN v pozícii pozorovateľa s potenciálom do budúcnosti particopovať na klinických štúdiách a pacientom tak napríklad ešte viac zdostupniť inovatívnu liečbu.
 
Patríme medzi európsku špičku
 
Na ministerstve zdravotníctva sa v utorok 11. septembra 2018 uskutočnilo stretnutie na najvyššej úrovni, na ktorom sa Slovenská republika stala súčasťou tejto nadnárodnej paneurópskej organizácie a konzorcia klinických štúdií ECRIN. Na Slovensku tak vznikol SLOVACRIN.  “Výskum a vývoj v biomedicíne sú dôležitou súčasťou priorít Slovenska, majú nespochybniteľný význam pri zlepšovaní kvality zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o zdravie slovenskej populácie ako u nás, tak aj vo svete.  Fakt, že sa Slovensko zaradilo medzi európsku výskumnú špičku je významný krok vpred,” povedala riaditeľka Odboru výskumu a vývoja MZ SR Ivica Kvietiková.
 
ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) je neziskové združenie, ktoré má v portfóliu 40 klinických štúdií zameraných na široké spektrum medicínskych odborov. Zameriava sa na vývoj diagnostiky a terapie, klinické štúdie či predklinický výskum.  Jeho členmi sú Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Nórsko, Portugalsko a Španielsko. Štatút pozorovateľa má Švajčiarsko a aktuálne k nemu pribudla aj Slovenská republika. V Česku je koordinátorom týchto aktivít Mezinárodné centrum klinického výzkumu pri Fakultnej nemocnici u sv. Anny v Brne a Masarykova univerzita. Na Slovensku bude túto úlohu plniť Univerzita Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach.
 
“Cieľom SLOVACRIN-u je vybudovanie národnej výskumnej infraštruktúry, posilňovanie kontaktov s dôrazom na medzinárodnú spoluprácu našich odborníkov v rámci klinických štúdií a biomedicínskeho výskumu. Výsledným efektom bude zároveň výrazné skvalitnenie prístupu pacientov na Slovensku k inovatívnej terapii a liekom. Pomôže to najmä tým pacientom, kde štandardné typy liečby zlyhali a prostredníctvom klinického výskumu môžu absolvovať liečbu, na ktorú môže ich organizmus pozitívne zareagovať a zachrániť život,” vysvetlil Daniel Pella, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a reprezentant SLOVACRIN-u.
 
“Tieto aktivity reflektujú aj ciele zakotvené v Národnom onkologickom programe v kontexte podpory onkologického výskumu a zlepšenia dostupnosti klinických štúdií pre pacientov a sú v súlade s iniciatívou Ministertva zdravotníctva SR vybudovať systémovú biobankovú infraštruktúru, ktorá by umožnila posilnenie excelentného biomedicínskeho výskumu a intenzívnejšie zapojenie do prestížnych medzinárodných vedeckých projektov. V neposlednom rade táto platforma pomáha i v podpore rozvoja znalostnej ekonomiky a jej diverzifikácií aj v rámci spolupráci spoločenstva krajín V4, ktorému aktuálne predsedá práve Slovensko,” doplnila Ivica Kvietiková, riaditeľka Odboru výskumu a vývoja MZ SR
 
Na stretnutí na pôde ministerstva zdravotníctva sa v utorok, 11. septembra, zúčastnili vrcholoví predstavitelia ECRIN-u Jacques Demotes, generálny riaditeľ ECRIN-u, Regina Demlová, zástupkyňa CZECRIN-u, odborníci z významných univerzít v Zurichu – Max Gassmann (University of Zurich) či nemeckom Heidelbergu - Martina Mukenthaler (Heidelberg University), zástupcovia ministerstva zdravotníctva a takisto ďalší významní odborníci.

 

Archív: 
0

www.uvlf.sk © 2012