Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
10.03.2016 Ponuka práce pre VVL - IK+EM
09.08.2017 Poradenské služby pre študentov UVLF v Košiciach
19.06.2013 Porovnanie hodnôt NOEC
16.10.2017 Post BSc - About the course
31.05.2018 Post BSc - Application process
20.12.2017 Post BSc - Requirements for admission
19.11.2013 Post-doctoral position - Head Veterinary Doctor - 15.12.2013
10.10.2016 Postup pri odovzdádaní tlačív o vykonaní odbornej 1. m 5. m praxe - farmácia
11.04.2018 Postup pri odovzdádaní tlačív o vykonaní odbornej praxe - VVL, HP
11.04.2018 Postup pri odovzdádaní tlačív o vykonaní odbornej stáže - K
21.06.2012 Postup pri prijímacom konaní a pri konaní o preskúmaní rozhodnutia o neprijatí na štúdium
12.11.2013 Postup pri uznávaní dokladu (nostrifikácii) o ukončení štúdia (stredná škola) vydaného zahraničnou školou
09.03.2015 Postup zaheslovania PDF dokumentu
30.07.2015 Potvrdenie Daňového úradu
23.09.2016 Potvrdenie o doktorandskom štúdiu
14.08.2018 Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa
24.09.2015 Potvrdenie o odbornej 1.mesačnej lekárenskej praxi a jej vykonaní
24.09.2015 Potvrdenie o odbornej 5.mesačnej lekárenskej praxi a jej vykonaní - Zmena 24.9.2015
13.12.2013 Potvrdenie o praxi stáži a jej vykonaní
24.07.2012 Potvrdenie o štúdiu
22.03.2018 Potvrdenie o vykonaní praxe ŠVPU
22.03.2018 Potvrdenie o vykonaní praxí na RVPS
28.08.2015 Povinná výrobná praxe študentov prvých ročníkov študijných programov VVL HP
07.04.2014 Pozvánka - 3. ročník Jarná konferencia o aktivitách a terapii s asistenciou psov (canisterapii)
20.02.2017 Pozvánka na "Výzva ERASMUS+ 2017-18"
19.09.2014 Pozvanka na seminar Pharmacopola - EN
19.09.2014 Pozvanka na seminar Pharmacopola - SK
14.10.2013 Pozvánka na sériu interaktívnych diskusií UD 2013
31.03.2014 pracovná ponuka - pre ŠP farmácia
23.01.2014 pracovna pozicia FARMACEUT v sieti lekární Dr.Max - 24.1.2014
27.01.2014 Prázdninová ponuka práce v Nemecku
17.01.2013 Pre absolventov 5.ročníka študijného odboru FARMÁCIA - SCHNEIDER LEKÁREŇ
06.12.2012 Predloha - Reklamácia ŽSR- prešetrenie neuznania BČK
10.10.2012 Prednáška - Zlyhanie srdca
18.11.2013 Prepravný poriadok autobusovej osobnej dopravy UVLF
10.11.2016 Prezenčná listina SpR UVLF - 26. 09. 2016
19.02.2013 Prihláška
01.02.2013 Prihláška na dizertačnú skúšku
15.04.2016 Prihláška na doktorandské štúdium pre 3. stupeň
12.08.2015 Prihláška na rigorózne konanie
25.06.2012 Prihlaska na ubytovanie v SD
16.01.2014 prihláška SK - 57. ročník ŠVOČ
22.01.2015 prihláška SK - 58. ročník ŠVOČ
20.01.2016 prihláška SK - 59. ročník ŠVOČ
31.03.2017 Prihláška študenta
22.11.2017 Prihláška študenta - do výberu Erasmus+ 2018-2019
06.11.2012 Prihláška študenta 2013-2014
30.01.2014 Prihláška študenta na ERASMUS do výberového konania UVLF v Košiciach
26.10.2015 Prihláška zamestnanca - Program mobility – školenia v rámci Erasmus+
26.10.2015 Prihláška zamestnanca - Program mobility – výučba v rámci Erasmus+
08.09.2014 Prihlasovanie na predmet Telesná výchova
09.06.2014 Prijímacie konanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v akademickom roku 2014/2015
20.06.2018 Prijímacie konanie na UVLF v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v akademickom roku 2018-19
14.04.2016 Prijímacie konanie na UVLF v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v ak.r. 2016-17
24.06.2015 Prijimacie konanie pre 3. stupen na UVLF 2015-2016
14.11.2016 Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach - 2017/2018
21.11.2017 Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach - 2018/2019
20.01.2016 Prípravný kurz z chémie a biológie pre uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach pre VVL a HP - 2016
07.10.2013 Problém s nesprávnym PSČ na ISIC preukaze - usmernenie
25.06.2012 Program 55. ročník ŠVK SVOC
16.04.2013 Program 56. ŠVOČ 2013
07.04.2014 Program 57. SVOČ
26.04.2013 program HA XXXIV 2013
27.10.2014 Program kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2015 - 2019
25.06.2012 Program konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XXXIII
24.06.2014 Projekt 1.1/02 - Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na UVLF
27.08.2018 Projektové práce pre pavilóny P12, P14, P39 - Cenová ponuka
27.08.2018 Projektové práce pre pavilóny P12, P14, P39 - Energetický audit Pavilón 12
27.08.2018 Projektové práce pre pavilóny P12, P14, P39 - Energetický audit Pavilón 14
27.08.2018 Projektové práce pre pavilóny P12, P14, P39 - Energetický audit Pavilón 39
27.08.2018 Projektové práce pre pavilóny P12, P14, P39 - Výzva
27.08.2018 Projektové práce pre pavilóny P12, P14, P39 - Zmluva o dielo
26.06.2012 Protokol o odbornej praxi a jej vykonani - farmacia - 1 - mesacna prax
26.06.2012 Protokol o praxi a jej vykonani - farmacia - 5 m prax
13.07.2012 Rámcová zmluva medzi SLK a Rakúskou LK
12.10.2012 Rámcová zmluva medzi UVLF v Košiciach a SLK
26.06.2012 Ramcova zmluva uvlf a slk - farmacia - 5 m prax
29.05.2018 Registračný formulár pre udelenie prístupu na internet pre študentov UVLF - SK
29.05.2018 Registration form for the grant access to the internet
15.04.2009 Registratúrny poriadok a registratúrny plán - od 1.1.2008
25.06.2012 Reklamne predmety UVLF KE
06.06.2018 Request for study - Post BSc. 2018/19
20.09.2016 Request form Study Results Extract
20.09.2016 Request form template
20.09.2016 Request form template
21.11.2013 Requirements for the entrance examination from Biology
21.11.2013 Requirements for the entrance examination from Chemistry
26.06.2012 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov UVLF ke
23.04.2015 Rozdelenie študentov na promócie
20.06.2012 Rozhodnutie o akreditácii
30.06.2015 Rozpis poplatkov k zápisu na akademický rok
25.08.2016 Rozpis poplatkov na ak. rok 2016-17
17.07.2017 Rozpis poplatkov na ak. rok 2017-18
27.08.2018 Rozpis poplatkov na ak. rok 2018-2019
03.02.2015 Rozvrh hodín na LS ak. r. 2014/15
03.02.2016 Rozvrh hodín na LS ak. r. 2015/16
01.02.2017 Rozvrh hodín na LS ak. r. 2016/17
01.02.2018 Rozvrh hodín na LS ak. r. 2017/18
03.09.2014 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2014/15 - 21102014
07.10.2015 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2015/16

Stránky