14. ročník zlatej promócie absolventov

UVLF v Košiciach uskutočnila aj tento rok zlaté promócie svojich bývalých absolventov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach založila tradíciu odovzdávania zlatých diplomov absolventom univerzity, ktorí ukončili svoje štúdium pred päťdesiatimi rokmi. 11. septembra 2018 sa tradične uskutočnil v poradí 14. ročník zlatej promócie absolventov, ktorí v roku 1968 ukončili štúdium v celkovom počte deväťdesiat jeden študentov. Na tohtoročnom slávnostnom akte sa zúčastnilo tridsať tri absolventov UVLF v Košiciach, ktorí si v aule univerzity prebrali z rúk promótorky prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD. svoje druhé, tentoraz zlaté diplomy. Tak ako si kedysi svoje diplomy slávnostne preberali v prítomnosti svojich rodičov, tak ich teraz na tejto slávnosti sprevádzali ich deti i vnúčatá. Univerzita si svojich bývalých absolventov veľmi váži a odovzdaním diplomov vyjadruje úctu, vďaku a hrdosť na ich prácu a na všetko to, čo jej bývalí študenti počas polstoročia dokázali.

Archív: 
0