Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
16.09.2016 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2016/17
11.09.2017 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2017/18
11.09.2018 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2018/19
15.02.2016 Rozvrh hodín TV - LS 2015/16
10.10.2014 Rozvrh hodín tv - ZS 2014/15
27.06.2012 Šablóna - dizertačna práca - 2013
07.03.2013 Šablóna na písanie ZP - upravena
19.10.2016 sablona_na_pisanie_ZP_W
20.10.2016 sablona_na_pisanie_ZP_W97-2003
14.07.2016 sablona_na_pisanie_ZP_W97-2013
28.02.2014 Schéma - NPS SCIO
05.10.2015 SCIO - Národné porovnávacie skúšky - 20.01.2015
16.05.2013 Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - 1.cirkulár
16.05.2013 Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - návratka
25.06.2012 Školenie 7 RP
16.01.2014 Školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2013/2014
26.06.2012 Skratky odbornosti lekárov - popis
14.06.2013 Slov - Raj - Vet 2013
14.04.2009 Spisový a skartačný poriadok a plán UVLF - do 31.12.2007
21.06.2012 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14.04.2014 Správa - 57. ročník ŠVOČ
29.03.2010 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2009
16.02.2011 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2010
30.05.2012 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011
14.11.2013 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012
09.05.2014 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2013
06.04.2016 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2015
31.05.2017 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2016
09.04.2018 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2017
24.04.2008 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2007
29.03.2009 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2008
20.02.2006 Správa o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2005
09.03.2010 Spravodajca - 01-02-2010
08.05.2010 Spravodajca - 03-04-2010
12.07.2010 Spravodajca - 05-06-2010
16.09.2010 Spravodajca - 07-08-2010
06.11.2010 Spravodajca - 09-10-2010
20.02.2011 Spravodajca - 1/2011
11.02.2012 Spravodajca - 1/2012
04.02.2013 Spravodajca - 1/2013
09.02.2014 Spravodajca - 1/2014
03.02.2015 Spravodajca - 1/2015
13.02.2016 Spravodajca - 1/2016
14.02.2017 Spravodajca - 1/2017
27.03.2018 Spravodajca - 1/2018
09.01.2011 Spravodajca - 11-12-2010
19.03.2011 Spravodajca - 2/2011
04.02.2012 Spravodajca - 2/2012
09.03.2013 Spravodajca - 2/2013
12.03.2014 Spravodajca - 2/2014
10.03.2015 Spravodajca - 2/2015
07.03.2016 Spravodajca - 2/2016
30.05.2017 Spravodajca - 2/2017
22.05.2018 Spravodajca - 2/2018
09.04.2011 Spravodajca - 3/2011
25.04.2012 Spravodajca - 3/2012
11.04.2013 Spravodajca - 3/2013
08.04.2014 Spravodajca - 3/2014
21.04.2015 Spravodajca - 3/2015
26.07.2016 Spravodajca - 3/2016
14.07.2017 Spravodajca - 3/2017
18.07.2018 Spravodajca - 3/2018
25.05.2011 Spravodajca - 4/2011
09.01.2013 Spravodajca - 4/2012
07.01.2014 Spravodajca - 4/2013
08.10.2014 Spravodajca - 4/2014
10.12.2015 Spravodajca - 4/2015
23.09.2016 Spravodajca - 4/2016
22.09.2017 Spravodajca - 4/2017
25.06.2012 Spravodajca - 5/2011
08.04.2013 Spravodajca - 5/2012
07.01.2014 Spravodajca - 5/2013
16.03.2015 Spravodajca - 5/2014
05.02.2016 Spravodajca - 5/2015
16.11.2016 Spravodajca - 5/2016
20.11.2017 Spravodajca - 5/2017
25.06.2012 Spravodajca - 6/2011
08.04.2013 Spravodajca - 6/2012
24.02.2014 Spravodajca - 6/2013
16.03.2015 Spravodajca - 6/2014
16.02.2016 Spravodajca - 6/2015
13.02.2017 Spravodajca - 6/2016
01.02.2018 Spravodajca - 6/2017
27.03.2017 Spravodajca - mimoriadne číslo - Marec 2017
20.03.2018 Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement
20.03.2018 Staff Mobility for Training Mobility Agreement
16.08.2017 Stanovisko rektorov VU a SAV - 20170815
25.06.2012 Stanovy Aqua-tera klubu
25.06.2012 Stanovy Flóra Klubu
25.06.2012 Stanovy TJ Slávia UVL
25.06.2012 Stanovy TJ Slávia UVLF
19.02.2013 Stanovy ZO OZ PŠaV UVLF
22.01.2013 State examination in academic year 2012/2013
21.06.2012 Štatistická klasifikácia produktov podľa činností, verzia 2008
21.06.2012 Štatistická klasifikácia produktov podľa činností, verzia 2008 - vysvetlivky
26.06.2012 Štátnicové otázky - zoznam vybraných diagnóz
09.11.2016 Štatút Etickej komisie pre zaobchádzanie so zvieratami na UVLF v Košiciach
27.11.2014 Štatút Poradného výboru Ústavu patologickej anatómie
27.10.2016 Štatút PV Labor. gnotobiológie
18.04.2013 Štatút súťaže - Nauč ma o prírode - prihlasovací formulár

Stránky