Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
27.08.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 1.sústredenie - 3.ročník
25.09.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 2.sústredenie - 1.ročník
25.09.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 2.sústredenie - 2.ročník
25.09.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 2.sústredenie - 3.ročník
27.10.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 3.sústredenie - 1.ročník
24.10.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 3.sústredenie - 2.ročník
24.10.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 3.sústredenie - 3.ročník
03.03.2018 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia K v ak.r. 2017/2018 - LS 1.ročník
21.01.2015 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2014 - LS 1.ročník
21.01.2015 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2014 - LS 2.ročník
18.12.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - LS - 1.sústredenie - 1.ročník
18.12.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - LS - 1.sústredenie - 2.ročník
18.12.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - LS - 1.sústredenie - 3.ročník
25.02.2015 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - LS - 3.sústredenie - 1.ročník
25.02.2015 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - LS - 3.sústredenie - 2.ročník
27.08.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 1.sústredenie - 1.ročník
27.08.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 1.sústredenie - 2.ročník
27.08.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 1.sústredenie - 3.ročník
25.09.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 2.sústredenie - 1.ročník
25.09.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 2.sústredenie - 2.ročník 08102014
25.09.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 2.sústredenie - 3.ročník
24.10.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 3.sústredenie - 1.ročník
24.10.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 3.sústredenie - 2.ročník
21.01.2015 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia TaKP v ak.r. 2014/2015 - LS - 2.sústredenie - 2.ročník
18.12.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia TaKP v ak.r. 2014/2015 - LS 2.ročník - 1.sústredenie
01.10.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia TaKP v ak.r. 2014/2015 - ZS 2.ročník - 2.sústredenie
24.10.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia TaKP v ak.r. 2014/2015 - ZS 2.ročník - 3.sústredenie
17.09.2014 Organisation and study schedule guidelines of the UVMP in Košice for the academic year 2014/2015
18.09.2015 Organisation and study schedule guidelines of the UVMP in Košice for the academic year 2015/2016
18.09.2015 Organisation and study schedule guidelines of the UVMP in Košice for the academic year 2015/2016
20.09.2016 Organisation and study schedule guidelines of the UVMP in Košice for the academic year 2016/2017
11.09.2017 Organisation and study schedule guidelines of the UVMP in Košice for the academic year 2017/2018
26.06.2012 Organisational structure of the university
21.06.2012 Organizácia klinickej stáže na Klinike malých zvierat pre študentov 2. a 3. roč. Kynológia DF - EF
21.06.2012 Organizácia kynologických stáží pre študentov 1 - 3. roc. študijného programu kynológia DF-EF
22.03.2018 Organizačné pokyny pre prax na RVPS
25.06.2012 Organizačný poriadok Flóra klubu
10.06.2016 Organizačný poriadok TJ Slávia UVLF
28.01.2014 Označenie posluchární platné od 01.02. 2014
25.06.2012 Oznam
17.02.2014 Oznam - Nauč ma rozumieť vede
25.06.2012 Oznam 55. ročník ŠVK SVOC
26.04.2013 Oznam HA XXXIV 2013
20.06.2013 Oznam o habilitačnom pokračovaní - MVDr. Pavel Naď, PhD.
18.06.2013 Oznam o inauguračnom pokračovaní 2013 - Doc. MVDr. Zita Faixová, PhD.
18.06.2013 Oznam o inauguračnom pokračovaní 2013 - Doc. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
17.01.2013 oznam ŠVOČ 2013 EN
17.01.2013 oznam ŠVOČ 2013 SK
10.03.2015 Oznámení o přijímacím řízení ke studiu v doktorském studijním programu Farmacie pro AR 2015/2016
24.02.2016 Oznámenia o zasadnutí SR - 21. 3. 2016
06.03.2015 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektorky UVLF v Košiciach za rok 2014
31.03.2016 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektorky UVLF v Košiciach za rok 2015 - Prof.MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
03.04.2017 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektorky UVLF v Košiciach za rok 2016 - Prof.MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
03.04.2018 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektorky UVLF v Košiciach za rok 2017 - Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
03.04.2018 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektorky UVLF v Košiciach za rok 2017 - Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
23.08.2012 Oznámenie o obhajobách dizertačných prác
14.05.2018 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 14. 05. 2018
05.12.2017 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 18. 12. 2017
21.11.2016 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 19. 12. 2016
31.08.2016 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 26. 09. 2016
18.05.2016 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 30. 05. 2016
07.09.2018 Oznámenie o zrušení súťaže - „Projektové práce pre pavilóny P12, P14, P39“
04.11.2014 Oznámenie výsledkov volieb kandidáta na rektora UVLF v Košiciach
10.11.2014 Oznámenie výsledkov volieb rektora UVLF v Košiciach na obdobie 2015-2019
22.02.2017 PaPO - Správca registratúry
25.06.2014 Partnerské projekty - Medipark Košice
25.06.2014 Partnerské projekty - zoznam - 25.6.2014
22.03.2013 Pavel Maľa - Iva Stenhauzerová - posudok
22.03.2013 Pavel Maľa - Lýdia Čisláková - posudok
22.03.2013 Pavel Maľa - Miloslav Ondrašovič - posudok
22.03.2013 Pavel Maľa - Oznam o inauguračnej prednáške - denník Pravda
22.03.2013 Pavel Maľa - Pozvánka na inauguračnú prednášku
22.03.2013 Pavel Maľa - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF
20.05.2015 Pavel Nad
07.06.2013 Pavel Naď - Gabriel Kováč - posudok
07.06.2013 Pavel Naď - Jaroslav Kováčik - posudok
07.06.2013 Pavel Naď - Ľubomír Leng - posudok
31.10.2014 Pavel Naď - Pozvánka na inauguračnú prednášku
31.10.2014 Pavel Naď - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 11. 12. 2012
31.10.2014 Pavel Naď - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 3. 7. 2013
20.01.2016 Payments and fees 2016/17
20.02.2018 Payments and fees 2017/18
24.06.2014 Petra Petrovová - Pozvánka na habilitačnú prednášku
13.09.2018 Podmienky pre udelenie zápočtov za prax : 1-mesačná a 5-mesačná prax
20.09.2016 Podmienky udeľovania zápočtov v ak.r. 2016/17
13.09.2018 Podmienky – pokyny pre vykonanie 1.mesačnej praxe
13.09.2018 Podmienky – pokyny pre vykonanie 5.mesačnej praxe - 4.r ŠP F
13.09.2018 Podmienky – pokyny pre vykonanie 5.mesačnej praxe - 5.r ŠP F
30.08.2012 Pohybové aktivity ponúkané ústavom TVŠ
25.06.2012 Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác 2012
18.11.2013 Pokyny k odovzdávaniu ZP na akademický rok 2013/2014
21.10.2014 Pokyny k odovzdávaniu ZP na akademický rok 2014/2015
30.10.2015 Pokyny k odovzdávaniu ZP na akademický rok 2015/2016
20.07.2016 Pokyny k odovzdávaniu ZP na akademický rok 2016/2017
20.02.2018 Pokyny k odovzdávaniu ZP na akademický rok 2017/2018
19.07.2017 Pokyny k písaniu autoreferátu k RP
29.05.2017 Pokyny pri ukončení štúdia pre absolventov UVLF v Košiciach v ak. r. 2016-17
05.06.2013 Pokyny študentom k PK 2013
20.02.2014 ponuka prace - Cyrmex - pre absolventov
29.01.2013 Ponuka práce počas letných prázdnin 2013

Stránky