Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť vzostupne
23.06.2014 Zvýšenie kvality vzdelávania IKT 5.1/05
12.11.2012 Zvýšenie kvality vzdelávania IKT 5.1/04
16.07.2012 Zvýšenie kvality vzdelávania IKT 5.1.03
16.07.2012 Zvýšenie kvality vzdelávania IKT 5.1.02
20.05.2016 Zuzana Vitkova - Zákon
20.05.2016 Zuzana Vitkova - Vyhláška
30.10.2014 Zuzana Ševčíková - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 3. 7. 2013
30.10.2014 Zuzana Ševčíková - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 3. 7. 2012
30.10.2014 Zuzana Ševčíková - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 11. 4. 2013
07.06.2013 Zuzana Ševčíková - Viliam Donič - posudok
07.06.2013 Zuzana Ševčíková - Viera Cigánková - posudok
30.10.2014 Zuzana Ševčíková - Pozvánka na inauguračnú prednášku
07.06.2013 Zuzana Ševčíková - Peter Chrenek - posudok
30.10.2014 Zuzana Ševčíková - Oznam o inauguračnej prednáške - denník Pravda
02.11.2014 Zuzana Sefcikova
10.09.2013 ZSSK - Poskytovanie zľavneného cestovného pre študentov VŠ v ak.r. 2013/2014
21.06.2012 Zoznam veterinárnych lekárov
25.06.2012 Zoznam UVLF v Kosicach SJ
25.06.2012 Zoznam UVLF v Kosicach AJ
13.03.2013 Zoznam študentov schválených KPMSPBDNAR 2013/2014
26.06.2012 Zoznam skratiek odbornosti lekárov
27.10.2014 Zoznam kandidátov na voľbu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2015 - 2019
17.07.2017 Zoznam akreditovaných študijných programov pre 3. stupeň vš. vzdelávania na UVLF v Košiciach
02.05.2013 Zoonózy 2013 - registračný formulár
02.05.2013 Zoonózy 2013 - pozvánka
30.06.2017 Zmluva o výkone odbornej stáže/praxe študenta - univerzálna VVL,HP,K
30.06.2017 Zmluva o výkone odbornej stáže/praxe študenta - univerzálna F
18.11.2013 Zmluva o výkone odbornej stáže / praxe študenta 14.7.2014
12.11.2013 Zmluva o odbornej lekárenskej praxi študentov 14.7.2014
27.08.2013 Zmena termínov obhajob dizertačných prác 3
27.08.2013 Zmena termínov obhajob dizertačných prác 2
27.08.2013 Zmena termínov obhajob dizertačných prác 1
27.06.2012 Zloženie odborových komisií
18.03.2013 Zita Faixová - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF
18.03.2013 Zita Faixová - Pozvánka na inauguračnú prednášku
10.06.2013 Zita Faixová - Peter Javorský - posudok
18.03.2013 Zita Faixová - Oznam o inauguračnej prednáške - denník Pravda
22.03.2013 Zita Faixová - Mikuláš Levkut - posudok
10.06.2013 Zita Faixová - Mária Mareková - posudok
03.02.2016 Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami
02.12.2014 Žiadosť študenta o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami
23.09.2016 Žiadosť študenta o uznanie skúšok
03.07.2013 Žiadosť študenta o uznanie skúšok
28.09.2015 Žiadosť študenta
23.09.2016 Žiadosť pre doktoranda – všeobecná
11.03.2016 Žiadosť pre doktoranda alebo študenta III. stupňa
27.06.2012 Žiadosť o priznanie-prehodnotenie sociálneho štipendia
30.07.2015 Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia
01.02.2018 Žiadosť o prerušenie štúdia
12.08.2015 Žiadosť o prerušenie rigorózneho konania
05.06.2017 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (PhD.)
26.06.2012 Zdravotné poistovne v SR
07.04.2014 Zborník abstraktov 57.SVOČ
16.04.2013 Zborník 56. ŠVOČ 2013
25.06.2012 Zborník 55. ročník ŠVK SVOC
02.03.2015 Zbierame PET vrchnáčiky
20.06.2012 Záverečná správa o opakovanej návšteve univerzity
12.02.2013 Zatvárenie Hornádu 6.10 - kanoistika
03.09.2018 Zápisný list - doktorandské štúdium
25.07.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 30.05.2016
10.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 26092016
23.01.2017 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 19122016
15.02.2018 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 18122017
10.07.2017 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 15052017
06.07.2018 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 14052018
15.06.2015 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - 25052015
08.04.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - 21032016
27.07.2015 Základné informácie o ISIC preukaze - 072015
09.01.2015 WORKSHOP – pre študentov CANHIP a Kynológia
21.04.2015 Wild Vets Programme Brochure
21.04.2015 Wild Vets Information booklet
21.04.2015 Wild Vets Application form
21.11.2013 Web - BUC 2013/2014
22.01.2013 Vzor obalu záverečnej práce
23.11.2012 Vzor NPS testu pre uchádzačov
16.07.2012 Vzdelavací projekt 1.2.02
22.11.2017 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 11/2017
24.10.2016 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2016
27.10.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2015
31.10.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2014
12.11.2013 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2013
18.09.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 09/2015
09.08.2017 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 08/2017
08.08.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 08/2014
13.07.2017 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 07/2017
08.07.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 07/2014
26.06.2018 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 06/2018
15.06.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 06/2015
03.06.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 05/2014
08.04.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 04/2014
15.03.2018 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 03/2018
25.03.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 03/2015
23.02.2017 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 02/2017
26.02.2016 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 02/2016
27.01.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 01/2015
08.01.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 01/2014
02.07.2013 Výzva na predkladanie žiadostí o grant (OECD)
28.08.2017 Výzva na podávanie žiadostí na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach
22.11.2017 Výzva Erasmus+ 2018/19
22.12.2016 Výzva Erasmus+ 2017/18

Stránky