Vnútorné predpisy

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
26.06.2012 Disciplinárny poriadok pre študentov UVLF ke
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program BKaP
15.07.2016 Odporúčaný študijný plán pre študijný program BKaP - ext. forma
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program CanHip
15.07.2016 Odporúčaný študijný plán pre študijný program CanHip - ext. forma
05.11.2014 Odporúčaný študijný plán pre študijný program Farmácia
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program Farmácia
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program Farmácia - platný od ak.roku 2011-2012
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program HP
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program Kynológia
14.07.2016 Odporúčaný študijný plán pre študijný program Kynológia - ext. forma
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program PZZaOZP
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program TaKP
14.07.2016 Odporúčaný študijný plán pre študijný program TaKP - ext. forma
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program VVL
26.06.2012 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov UVLF ke
26.06.2012 Štipendijný poriadok UVLF ke
16.11.2012 Študijný poriadok UVLF v Košiciach, Harmonogram štúdia a učebné plány, Organizačná štruktúra
16.11.2012 Študijný program BKaP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program CanHip - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program Farmácia - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program HP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program kynológia - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program PZZaOZP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program TaKP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program VVL - profil absolventa